Doradztwo

Oferuję Państwu usługi z zakresu obszaru ADR i pełnienie funkcji doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych w Państwa firmie.

Audyt

Oferuję Państwu przeprowadzenie w przedsiębiorstwie tzw. Audytu "0" oceniającego potrzeby i zakres obowiązków wobec wymagań przepisów ADR.

ADR
Szkolenia

Szkolenia o charakterze ogólnym, stanowiskowym oraz z zakresu bezpieczeństwa dla Państwa pracowników związanych z przewozem, załadunkiem, rozładunkiem ...

Dokumentacja

Opracowanie i prowadzenie pełnej dokumentacji związek z transportem materiałów niebezpiecznych, m.in.: dokumenty przewozowe, roczne sprawozdania ADR, raporty powypadkowe, plany ochrony, instrukcje pisemne dla kierowców.

Zadzwoń - +48 608 193 978