Inne usługi

Firma specjalizuje się również w wykonywaniu dokumentacji projektowych i kosztorysowych, pełnienie funkcji kierownika budowy branży sanitarnej dla budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych w zakresie:

  • Instalacji centralnego ogrzewania,
  • Instalacji wodociągowych, instalacji kanalizacji sanitarnej,
  • Sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej,
  • Przyłączy gazowych, przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacyjnych,
  • Sieci i przyłączy c.o.,
  • Instalacji gazowych,
  • Sieci gazowych,
  • Instalacji wentylacyjnych,
  • Źródeł ciepła: kotłowni, węzłów.

Kontakt

Phone Marek Wierzbiński
DORADCA DGSA
( Dangerous Goods Safety Adviser )

mail: marekwierzbinski@tlen.pl
tel. +48 608 193 978

Doradztwo

Oferuję Państwu usługi z zakresu obszaru ADR i pełnienie funkcji doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych w Państwa firmie.

Konsultacje

Jednorazowych porad i konsultacji bez obowiązku nawiązywania stałej i dalszej współpracy.

Audyt

Oferuję Państwu przeprowadzenie w przedsiębiorstwie tzw. Audytu "0" oceniającego potrzeby i zakres obowiązków wobec wymagań przepisów ADR.

Szkolenia

Szkolenia o charakterze ogólnym, stanowiskowym oraz z zakresu bezpieczeństwa dla Państwa pracowników związanych z przewozem, załadunkiem, rozładunkiem ...