Cennik

 • Umowa o doradztwo – cena ustalana indywidualnie
 • AUDYT 0" - kompleksowy przegląd przedsiębiorstwa pod kątem podlegania pod przepisy ADR. Przegląd w postaci audytu w firmie, prowadzony przez dyplomowanego doradcę ADR; obejmuje wszystkie możliwe aspekty działalności firmy związane z wypełnianiem obowiązków ADR. ( od 200 zł )
 • Doradztwo przy doborze możliwych wyłączeń – od 50 zł
 • Doradztwo przy doborze opakowań – od 50 zł
 • Doradztwo przy oznakowaniu opakowania – od 50 zł.
 • Dobór wyposażenia i oznakowania pojazdów – od 50 zł.
 • Klasyfikacja materiały na podstawie karty charakterystyki – od 100 zł.
 • Sporządzenie dokumentu przewozowego – 50 zł.
 • Sporządzenie instrukcji pisemnej dla kierowy ( kolor ) – 20 zł.
 • Sporządzenie rocznego sprawozdania – od 300 zł.
 • Sporządzenie raportu powypadkowego – do 400 zł.
 • Szkolenia pracowników – cena ustalana indywidualnie

Kontakt

Phone Marek Wierzbiński
DORADCA DGSA
( Dangerous Goods Safety Adviser )

mail: marekwierzbinski@tlen.pl
tel. +48 608 193 978

Doradztwo

Oferuję Państwu usługi z zakresu obszaru ADR i pełnienie funkcji doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych w Państwa firmie.

Konsultacje

Jednorazowych porad i konsultacji bez obowiązku nawiązywania stałej i dalszej współpracy.

Audyt

Oferuję Państwu przeprowadzenie w przedsiębiorstwie tzw. Audytu "0" oceniającego potrzeby i zakres obowiązków wobec wymagań przepisów ADR.

Szkolenia

Szkolenia o charakterze ogólnym, stanowiskowym oraz z zakresu bezpieczeństwa dla Państwa pracowników związanych z przewozem, załadunkiem, rozładunkiem ...